13 t/m 19 april Internationale rebellie week

Internationale rebellie week

Noteer in je agenda: de week van 13 april 2020 begint de eerste golf van de internationale weken van rebellie in Den Haag.

Neem een week vrij en klim met ons op de barricaden. Een petitie, een brief aan de minister, een eendaagse blokkade, het is allemaal niet genoeg gebleken. De regering heeft het sociaal contract verbroken door ons niet adequaat te beschermen tegen de klimaat- en ecologische crisis, zoals ook de rechterlijke macht tot driemaal toe heeft geconstateerd in de Urgenda zaak. Als de overheid en de grote multinationals het leven van de burgers en de rest van de mensheid in gevaar brengt en niet luistert, dan werkt alleen nog langdurig, grootschalige ontregeling. Het is tijd voor een rebellie! Nu het nog kan!

Wil je meedoen? Dan kan dat op vele manieren, we hebben iedereen nodig en in allerlei rollen. Ook als je niet gearresteerd wilt worden, kun je meedoen of meehelpen met de voorbereidingen.

Doe mee, met liefde en woede en rebelleer voor het leven!