Zondag 14 maart 14.00 uur Klimaatalarm Tilburg (Centrum Tilburg)

Zondag 14 maart 14.00 uur Klimaatalarm Tilburg (Centrum Tilburg)

Klimaatalarm 2021 lokale actie-oproep
De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen.
Het moet en het kán anders! Maar een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven. Daarom komt ook de Tilburgse Klimaatcoalitie op 14 maart in actie. Samen met alle gemobiliseerde Tilburgers staan we om 14u bij een nog nader te bepalen locatie Drie dagen voor de verkiezingen laten we daarom in heel Nederland het Klimaatalarm horen. Natuurlijk doen we dat veilig en houden we ons aan alle coronamaatregelen.
Het klimaat heeft onmiskenbaar gevolgen voor de wereld, maar zeker ook Tilburg. Dit uit zich in 6 graden verschil in de zomer in de binnenstad en de buitengebieden. Verstedelijking zorgt ervoor dat de warmte langer wordt vastgehouden. Wachten kan niet meer. We moeten nu actie ondernemen. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren is het noodzakelijk het tempo op te voeren naar energieneutraal in 2035.
Samen laten we onze stem horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid, met gezond eten, duurzaam vervoer, groene banen en een goede woningen voor iedereen. In Nederland en daarbuiten. Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt om te verduurzamen. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.
We roepen alle Tilburgers op om mee te doen. De klimaatcrisis wacht niet. App of bel je vrienden, meld je aan als vrijwilliger of geef je organisatie op als partner. Samen maken we het Klimaatalarm ook in Tilburg groot!
Meer informatie vind je op www.klimaatmars2021.nl
VEILIGHEID VOOROP
We vragen iedereen die fysiek of online deel wil nemen om zich via www.Klimaatmars2021.nl
aan te melden. Zodat we kunnen communiceren over eventuele wijzigingen van ons plan en de afspraken met de gemeente, bijvoorbeeld over een maximumaantal deelnemers. Met veiligheid voorop laten we samen onze stem horen op 14 maart, op 1,5 m afstand of vanuit huis.