Klimaatalarm Amsterdam Museumplein ZONDAG 14 MAART 2021 OM 14:00

De Amsterdamse Klimaat Coalitie gaat op 14 maart om 14.00 actie voeren voor het klimaat, op het Museumplein in Amsterdam. Wees erbij, neem je vrienden en mondkapje mee en houd 1,5m afstand!✊🏾🌏
💚📢Een paar dagen voor de verkiezingen demonstreren we met een keihard groen geluid. Amsterdam is niet alleen, klimaatcoalities in het hele land zullen op 14 maart in actie komen. Hiermee willen we gezamenlijk de Nederlandse kiezers overtuigen zo groen mogelijk te stemmen, om vervolgens een snel én sociaal klimaatbeleid af te kunnen dwingen 💚📢
=============================================
👉 Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar https://klimaatmars2021.nl . Hiervoor heb je alleen een naam en e-mailadres nodig. 👈
=============================================
De verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn bekend. Hierin zijn alle bekende 'groene' beloftes terug te vinden. Wij Amsterdammers weten echter dat een groen college geen garantie is voor een groen beleid. Aan halve maatregelen hebben we niets en uitstel tot 2030 (of zelfs 2050!) is geen optie. We kunnen de gevolgen van de klimaatcrisis alleen beperken als we nú handelen. Daarom eisen wij een snelle energietransitie met écht duurzame oplossingen.
Maar alleen een groen beleid is niet genoeg. Juist de landen die het minst in staat zijn om de verwoestende gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, zullen het eerst en het hardst worden getroffen. Dit, terwijl Westerse landen de grootste veroorzakers zijn. Daarom is het belangrijk dat wij ons extra inzetten om een verandering in gang te zetten.
Ook in Nederland is sprake van klimaat-onrechtvaardigheid. Mensen met een klein inkomen zijn de financiele slachtoffers van het huidige regeringsbeleid. Zij draaien op voor kosten van de klimaattransitie. Het zijn de vervuilende, maar bepalende multinationals die deze rekeningen moeten betalen. Groene oplossingen moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom eisen wij ook een rechtvaardige en sociale overgang naar een krachtig klimaatbeleid.
Deze overgang betekent ook een radicale verandering in onze manier van produceren en consumeren. Westerse bedrijven slepen producten en grondstoffen de hele wereld over met maar een doel: het behalen van de grootst mogelijke winst. Deze mondiale vorm van productie, die samengaat met een op hol geslagen consumptie, leidt tot het uitbuiten van mensen en de ineenstorting van biodiversiteit. Zolang de echte kosten van productie niet in rekening gebracht worden bij bedrijven (en consumenten) putten we de aarde in rap tempo verder uit. Daarom eisen wij een beleid dat zorgt voor zowel duurzame als lokale productie en consumptie.
=============================================
‼️Op 14 maart eisen wij, voor een urgente oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem:
⚡️ Een snelle energietransitie met écht groene oplossingen ⚡️
✿Fossiele brandstoffen worden binnen 10 jaar uitgefaseerd, zonder biomassa en kernenergie als alternatieven in te zetten.
✿ De energietransitie wordt betaald door bedrijven die de afgelopen decennia geld hebben verdiend aan de huidige klimaatontwrichting.
💚 Een rechtvaardige transitie naar een groene samenleving 💚
✿Duurzaam opgewekte energie gebruiken voor mensen, niet voor winstvergroting van bedrijven
✿ Ook binnen Nederland heeft het beleid van de afgelopen decennia geleid tot een grotere kwetsbaarheid van bepaalde groepen. Stop alle vormen van discriminatie, waaronder die op basis van afkomst, geloof en geaardheid.
✿ Een grootschalige transitie naar groene banen met goede arbeidsvoorwaarden. Baangarantie en omscholing voor iedereen die door de transitie een baan verliezen
✿Gratis en goed OV
🌽 Duurzame productie en consumptie krijgen prioriteit in het beleid 🌽
✿Beperk het wereldwijde vervoer van grondstoffen, halfproducten en producten om maximale winst te behalen ten koste van mens en milieu.
✿Geef voorrang aan lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen
✿Behoud de Lutkemeer Polder
✿Nederlandse luchthavens moeten niet groeien maar krimpen
=============================================
‼️COVID-19 en veilig demonstreren ‼️
De wereldwijde COVID-19 pandemie en de klimaatcrisis zijn gevolgen van dezelfde menselijke praktijken. Op 14 maart voeren we op een veilige manier actie voor een beleid dat de oorzaken van beide problemen aanpakt. We demonstreren op het Museumplein, met mondkapjes en op anderhalve meter afstand. De demonstratie is aangemeld en wij blijven in nauw contact met de gemeente over de stand van de maatregelen. Hiernaast voeren we ook op andere manieren actie, zodat iedereen met ons mee kan doen.
============================================