DeeleconomieDeeleconomie  gaat om de gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Het gaat om economische systemen van decentrale netwerken en marktplaatsen die de waarde van onderbenutte goederen en diensten ontsluiten door vraag en aanbod direct bij elkaar te brengen waardoor traditionele institutionele tussenpersonen overbodig raken. Van het delen van auto's tot het gezamenlijke eigendom van tuingereedschap. hieronder rekenen we bijvoorbeeld het ruilen van kleding, bibliotheken, oppascentrales, het goedkoop bereikbaar maken van overtollig voedsel.

Meer over deeleconomie