telefoon 0625492100 --> inzenden artikelen en andere bijdragen via email info@linkmaat.nl

Ontdek wat een Repair Café is en hoe het bijdraagt aan een duurzame samenleving. Lees over het ontstaan van Repair Cafés in Nederland en België, de wereldwijde beweging die het heeft voortgebracht, en waarom het geen concurrentie vormt voor professionele reparateurs. Leer hoe Repair Cafés reparatiekennis bevorderen, praktische vaardigheden overdragen, en bijdragen aan een mentaliteitsverandering rondom duurzaamheid.

In Nederland en België zijn Repair Cafés een groeiend fenomeen. Deze gratis toegankelijke bijeenkomsten draaien om (samen) repareren en hebben als doel om reparatiekennis te bevorderen, praktische vaardigheden over te dragen, en bij te dragen aan een mentaliteitsverandering rondom duurzaamheid. Maar wat is een Repair Café eigenlijk?

Een Repair Café is een plaats waar mensen bij elkaar komen om kapotte spullen te repareren. Het kan gaan om kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en nog veel meer. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn er deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de deskundigen aan de slag om ze te repareren. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, kan een kop koffie of thee nemen en helpen bij een reparatie van iemand anders. Er is ook vaak een leestafel waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen, zodat bezoekers inspiratie kunnen opdoen.

Het idee achter Repair Cafés is ontstaan vanuit de problematiek van de wegwerpmaatschappij. In Nederland en België wordt ontzettend veel weggegooid, zelfs dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Reparatiekennis verdwijnt echter snel, vooral bij jongere generaties. Dit vormt een bedreiging voor een duurzame toekomst en voor de circulaire economie, waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt.

Daarom is het Repair Café in het leven geroepen. Het wil mensen bewust maken van het belang van repareren en de waarde van spullen opnieuw inzien. Door reparatiekennis te bevorderen en praktische vaardigheden over te dragen, worden spullen langer bruikbaar gemaakt en hoeven ze niet te worden weggegooid. Dit draagt bij aan het beperken van de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, evenals de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie en recycling van produkten te beperken.