1. Duikers brengen biodiversiteit van natuurlijke schelpdierbank in beeld

  In de Noordzee vormen schelpdierbanken oases van biodiversiteit binnen woestijnen van zandbodems. In de afgelopen twee eeuwen zijn deze bijna volledig verloren gegaan. In 2016 werd een natuurlijke schelpdierbank ontdekt aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam. Op 13 oktober startten vrijwilligers met monitoring, waarbij ook het grote publiek kon meegenieten van het bijzondere onderwaterleven.
 2. Biodiversiteit in recreatiegebieden in Zuid-Holland

  In de provincie Zuid-Holland zijn de afgelopen decennia vele tientallen recreatiegebieden aangelegd. Deze gebieden vormen inmiddels ruim zes procent van het oppervlak van Zuid-Holland. Een beter ecologisch beheer kan tot hogere natuurwaarden in deze gebieden leiden, blijkt uit inventarisaties van de provincie Zuid-Holland van de biodiversiteit in recreatiegebieden.
 3. #Verspreiding van #Noordse woelmuis in #Fryslân onderzocht met #eDNA uit keutels

  In 2017 is de verspreiding van de Noordse woelmuis in Fryslân in beeld gebracht door in van oudsher bekende leefgebieden op een groot aantal meetpunten keutels van woelmuizen te verzamelen en via de environmental DNA (eDNA)-methodiek op soort te brengen. Hierbij is vastgesteld dat de Noordse woelmuis in Fryslân de laatste jaren sterk is afgenomen.
 4. Kepen hongerend naar Nederlandse beukennootjes, of niet?

  Dit najaar zijn er opvallend veel kepen in Nederland gesignaleerd. Kepen broeden in Noord-Europa en leven in de broedtijd grotendeels van insecten. In de winter staan zaden op het menu, speciaal van beuken. De zaadopbrengst (mast) van beuken wisselt jaarlijks: het ene jaar overvloedig en het volgende jaar bijna niets. Is dat te merken aan de aantallen kepen in ons land?
 5. Kwelders kansrijk voor vastleggen CO2

  Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs sloeg het IPCC alarm: als de CO2-uitstoot niet wordt teruggebracht, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Het vastleggen van CO2 staat daarom hoog op de agenda. Volgens recent onderzoek blijken kwelders kansrijk voor het vastleggen van CO2.

Groen.Duurzaam facebook agenda

Groen.Duurzaam facebook

Our website is protected by DMC Firewall!